Trái cây cắt sẵn
Trà & Trà sữa
Nước ép trái cây
Sinh tố tươi
Yaout trái cây
Đồ ăn vặt

Trái cây cắt sẵn

Trà & Trà sữa

Nước ép trái cây

Sinh tố tươi

35,000
35,000

Yaout trái cây

Đồ ăn vặt