Trái cây cắt sẵn
Trà & Trà sữa
Nước ép trái cây
Sinh tố tươi
Yaout trái cây
Đồ ăn vặt

Trái cây cắt sẵn

Trà & Trà sữa

Nước ép trái cây

25,000
30,000
30,000
25,000
20,000

Sinh tố tươi

25,000
35,000
35,000

Yaout trái cây

Đồ ăn vặt