Hiển thị tất cả 11 kết quả

Trái cây cắt sẵn

Bưởi

45,000

Trái cây cắt sẵn

CB. Ổi Dưa Sắn

20,000

Trái cây cắt sẵn

CB. Ổi Mận

30,000

Trái cây cắt sẵn

CB. Xoài Mận Ổi

30,000

Trái cây cắt sẵn

Củ sắn

20,000

Trái cây cắt sẵn

Dưa hấu

22,000

Trái cây cắt sẵn

Dưa lưới

45,000

Trái cây cắt sẵn

Mận

35,000

Trái cây cắt sẵn

Nho Xanh

50,000

Trái cây cắt sẵn

Ổi

25,000

Trái cây cắt sẵn

Táo Gala

45,000